Når man ikke sidder derhjemme og er ude for at arbejde, kan man ikke altid bestemme hvilken internet hastighed eller dækning der er til rådighed.

XiloSag er designet til at undgå dette problem ved at være et system der er både bærbart og brugbart på samme tid, hvor end du befinder dig. Med XiloSag kan du registrer dine timer, opdater dine sager eller kunder og mere selv i steder med meget lidt mobil dækning.

Tak for din henvendelse

Vi kontakter dig hurtigst muligt